Fagwebinar: Digitalisering av veiskilt – økt effektivitet og lønnsomhet

Digitalisering av veisektoren går fort fremover. Overvåking og styring av skilt kan gjøres fra mobiltelfonen, nettbrett eller PC

Oppgaver som tidligere måtte håndteres ute på vei og i tunnel kan nå utføres fra skrivebordet. Dette reduserer kostnader med utkjøring og bemanning og bidrar til økt sikkerhet for personell som arbeider ute på veien.

Se opptak fra fagwebinaret den 2. desember 2020

Program
Velkommen – Litt om digitale muligheter ute på veien
Daglig leder Trond Hovland, ITS Norway
Nye krav fra Trafikvärket – Digitale skilt skal benyttes ved veiarbeid
Specialist Arbete på väg, Jan Backman, Trafikvärket
ITS-Plattform, sensorer og datautveksling
Daglig leder Rune Dragsnes, Triona

Hvordan styre og overvåke skilt fra mobiltelefon, nettbrett eller PC?
Produktutviklingssjef Håkon Sahlsten, Euroskilt