Horisont Europe matchmaking-seminar

31. mai-1. juni og 3.-4. juni arrangerer ERRIN, Norges forskningsråd og EU-nettverkene FINN EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd, digitalt matchmaking-seminar. Dette for å hjelpe offentlige aktører, FoU-miljø og næringsliv til å finne europeiske prosjektpartnerne for kommende utlysninger innen klynge 5 og 6 i Horisont Europa-programmet.

Dette matchmaking-seminaret fokuserer på utfordringer og muligheter innen klynge 5 og 6 i Horisont Europa, og vil gi ekstra fokus til utlysninger som legger vekt på sektoroverskridende samarbeid. Målet med seminaret er å bygge regionale innovasjonsnettverk på tvers av landegrenser, med ambisjon om å løse europeiske utfordringer innenfor tematikkene:

  • Klynge 5 – Klima, energi og mobilitet
  • Klynge 6 – Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.

Les mer her >>