ITS Arena 28. okt 2020: Samarbeid på tvers og regulatorrollen

Sammen med Statens vegvesen arrangerer vi ITS Arena fagwebinarer. Onsdag den 28. oktober handlet problemstillingen om samarbeid og hvordan aktørene sammen kan legge til rette for å finne de riktige løsningene. I opptaket kan du se og høre innlegg fra:

  • Statens vegvesen v/Jacob Trondsen
  • Viken fylkeskommune v/Hanne Botten
  • Troms & Finnmark fylkeskommune v/Ole Håkon Tønseth Haraldstad
  • Oslo kommune v/Maja Cimmerbeck