16. mars
10:00
16. mars
Digitalt Webinar Gratis Påmelding
Neste arrangement ITS Dagen 2022

ITS Horizon – Webinar om EU prosjekter og finansiering

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021—2027) og verdens største av sitt slag. Klimanøytrale og smarte byer, der mobilitet er sentralt, er utpekt som en av de fem store samfunnsutfordringene som programmet skal levere på – såkalte «missions».

ITS Horizon og ITS Norway inviterer til webinar om muligheter for EU-prosjekt innen mobilitet og logistikk. Her får du høre mer om det nye rammeprogrammet, muligheter for finansiering, hvordan komme i inngrep, og ikke minst – få kontakt med mulige samarbeidspartnere.

Se opptaket her.