ITS Norway / ENIT – norske muligheter i Horisont Europe

Horizon Europe er lansert og det er spennende prosjektmuligheter som kommer i utlysninger framover.

Horisont Europe generelt og klynge 5, klima energi og mobilitet
Verena Hachmann, Norges Forskningsråd

Horisont Europa og ENIT – om de kommende transportutlysningene og hvordan ENIT bidrar til etablering av samarbeidsprosjekter
Runar Søråsen, ENIT/ITS Norway