Smart og bærekraftig logistikkflyt – hvordan kan vi i Norge ta lead

Sammen med SAMS Norway inviterer vi  til webinar om smart og bærekraftig logistikkflyt. Formålet med webinaret er å se på hvordan smartere logistikk kan bidra til å oppfylle framtidens krav om mer effektiv og miljøvennlig vareflyt.