08. mars
10:00
08. mars
11:00
Microsoft Teams Webinar Påmelding
Neste arrangement ITS-dagen 2024

ITS Norway – webinar om mulighetene i Horisont Europa

Muligheter for nye og spennende prosjekter innen smart mobilitet.

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og har egne utlysninger rettet mot å utvikle sikre, robuste og smarte mobilitetstjenester for både personer og gods. I løpet av 2024 skal mer enn 122 millioner euro deles ut.

I dette webinaret vil utvalgte utlysninger innenfor tematikken presenteres, dette gjelder alt fra automatisering av transportene, multimodal trafikkstyring, mobilitetstjenester, logistikk, trafikksikkerhet og infrastruktur. Det vil også bli gitt informasjon om hva som skal til, og hvilken støtte som finnes for posisjonere seg inn mot slike prosjekter.

Webinaret arrangeres som en del av prosjektet ITS Horizon, finansiert av Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Program:

 • Velkommen og åpning
  Ragnhild Wahl, ITS Norway
 • Utvalgte utlysninger med søknadsfrist i 2024
  Runar Søråsen, ITS Norway
 • Hvordan kan ITS Horizon bidra i søknadsprosesser?
  Runar Søråsen, ITS Norway
 • Rådgivning og økonomisk støtte fra Forskningsrådet
  Runar Søråsen, ITS Norway
 • Neste rammeprogram
  Ragnhild Wahl, ITS Norway
 • Q&A

Du finner påmelding her!

Velkommen!


Se opptaket av webinaret under: