ITS Norway webinar – smart fremkommelighet

Hvordan skal vi unngå at store kjøretøy møtes der det ikke er plass? Hele 10-12% av fylkesveiene i Norge har en veibredde som tilsier at to store kjøretøy ikke har plass til å møtes. Dette fører til mange fremkommelighetsutfordringer og skaper svært farlige situasjoner.

Det er samtidig ikke mulig løse disse problemene gjennom tradisjonelle metoder innenfor dagens samferdselsbudsjetter, samt at disse tradisjonelle metodene ofte fører til store naturinngrep.

Troms og Finnmark fylkeskommune har gjennom den før-kommersielle anskaffelsen «Smart fremkommelighet» forsøkt å finne smarte, innovative løsninger på denne utfordringen. I dette webinaret vil fylkeskommunen fortelle kort om bakgrunnen, Norges Lastebileierforbund (NLF) vil presentere utfordringene de opplever, før leverandørene Amparo Solutions og Aventi Intelligent Communications presenterer sine løsninger.

Link til prosjektets nettside: https://www.tromsfylke.no/tjenester/samferdsel/innovasjonsprosjekter/smart-fremkommelighet/

Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon.

(Webinaret vil bli tatt opp)

Velkommen!

Her finner du program og påmelding.
Her finner du lenke til webinaret.


Se opptak av webinaret under:

Presentasjonene fra webinaret finner du under: