ITS Teknologidagen 2023 av Statens vegvesen

ITS Teknologidagen 2023 tar for seg hvordan Statens vegvesen legger til rette for effektiv datafangst via eksterne og nye datakilder gjennom utvikling, uttesting og evaluering av fremtidens løsninger innen veitransport. 

  • Hva er fremtidens behov og hvordan bygger vi kunnskapen i SVV
  • Hvordan sikrer vi at innovative løsninger og regelverk henger sammen
  • Hvordan kobler vi ulike fagområder for å kunne teste og evaluere fremtidens løsninger
  • Muligheter for digitalisering og tilgjengeliggjøring av data for å utveksle meldinger internt og eksternt. 
  • Prosjektresultater og løsninger som gir gevinst for samfunnet og faget gjennom å samarbeide internt og eksternt gjennom utvikling og testing av fremtidens løsninger

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim
Dato: 28. februar 2023, 10:00 – 17:00