11. april
09:00
11. april
16:00
Oslo, Norge Påmelding
Neste arrangement Intertraffic Amsterdam 2024

Jammertest Forum 2024 – kan vi stole på systemene?

Sikkerhetstrusler og sårbarheter innenfor PNT-tjenester.

Kritiske samfunnsfunksjoner er i økende grad avhengig av tjenester som kan bestemme riktig posisjon, navigasjon og tid (PNT). Disse funksjonene er i stor grad basert på globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS). Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Romsenter og Justervesenet har tatt initiativ til testarenaen Jammertest.

Som en opptakt til Jammertest 2024 på Andøya, inviteres myndigheter, akademia og industri til Jammertest Forum. På Jammertest Forum vil vi høre mer fra aktørene bak og fra deltakere på Jammertest.

Program:

 • 09:00 – 10:00: Registrering og kaffe.
 • 10:00 – 12:00: Sikkerhetstrusler og sårbarheter innen tid- og stedfesting.
 • 12:00 – 13:00: Lunsj.
 • 13:00 – 16:00: Jammertest 2024.

Innledere:

 • Rune Andersen, sjef, Forsvarets operative hovedkvarter.
 • Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen.
 • Pål Wien Espen, administrerende direktør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
 • Geir Samuelsen, administrerende direktør, Justervesenet.
 • Steinar Thomsen, avdelingsdirektør, Norsk Romsenter.
 • Trygve Sparr, forskningsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Lars Vågsdal, direktør for teknologidivisjonen, Avinor.
 • Beate Krogstad, konserndirektør transformasjon og digitalisering, Statnett.
 • Harald Hauglin, tidssjef, Justervesenet.
 • Tomas Levin, sjefsingeniør, Statens vegvesen.
 • Ola Martin Lykkja, R&D-ingeniør, Q-free.
 • Aiden Morrison, forsker, SINTEF.

Du finner påmeldingen her!

Photo: Jensen Media