Asistobe AS – nytt medlem i ITS Norway

2 minutter
23. februar 2021

Vi har gledjen av å presentere Asistobe som nytt medlem i ITS Norway.

Asistobe AS utvikler et innsiktsverktøy for optimalisering av kollektivnettverk. Gjennom å kombinere ulike datakilder for mobilitet i en region koblet med demografisk utvikling, benytter selskapet AI-algoritmer og maskinlæring til å predikere en optimal linjestruktur og tidstabell. Kunden får tilgang til et eget verktøy hvor de kan jobbe videre med optimalisering basert på egne KPIer, kostnadsstrukturer, inntektsstrukturer, miljøparametre etc. Asistobe visualiserer «AS IS-situasjonen» og predikerer «TO BE»

Pt. har Asistobe bla. kontrakt med Bybanen AS for å optimalisere linjestrukturen for det fremtidige bybanenettet i Bergen inklusive det tilhørende bussnettverket, noe som er ventet å redusere operasjonskostnaden med opptil 100MNOK per år og redusere vognbehovet med opptil 1MrdNOK, og samtidig øke antall passasjerer.

Asistiobe AS har globale vekstambisjoner, og er i forhandlinger med investorer om kapitalinnsprøyting for å raskt kunne ekspandere ut i Europa.

Vi spurte eier og daglig leder Johan C. Haveland om hvorfor de blir med i ITS Norway?

Til det sier han at «ITS Norway er den fremste arenaen for oss som jobber med bærekraftig transport, og vi ønsker å være en del av et nettverk hvor vi kan få bryne oss på de øvrige medlemmenes erfaringer og identifisere kundebehov som bidrar til  å forbedre vårt eget produkt og muligheter til internasjonal suksess».

Vi gleder oss veldig til å ha Asistobe med i nettverket. De fokusere på den smartheten som kommer utav optimalisering av eksitererende kollektivnettverk. Dette er det som hjelper oss i Norge å få ned klimautslippene som et viktig supplement til det grønne skifte. Asistobe gir nettverket mye praktisk kompetanse i AI og maskin læring som er viktig, og passer fint med våre medlemmer som promoterer dette i andre forum, sier Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway.

Eier og CEO Johan C. Haveland. Bilde: Johan C. Haveland