Barents ITS rapport

2 minutter
12. mai 2020

For myndighetene i Barentsregionen har ITS Norway skrevet en rapport som beskriver status for ITS piloter, systemer og utviklingsprosjekter i de nordligste regionene i Norge, Sverige, Finnland, og nordøstlige Russland.

Rapporten er mest rettet mot vegtransport og ser på de spesielle utfordringene vær, topografi og ikke mist utfordringene grensekryssingene medfører.

Barents-ITS-rapporten er en del av et kunnskapsgrunnlag for utvikling av transportsystemet i regionen. Som en oppfølgning skal det utvikles ITS-piloter basert på regionens særegenheter og grensekryssende dimensjoner, gjerne med overføringsverdi til andre områder.

«Oppdragsgivere Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen, er godt fornøyd med profesjonaliteten i samarbeidet og for fleksibiliteten
Jenny Simonsen og ITS Norway har framvist i sitt arbeide. Både når det gjelder prosess og resultat i form av endelig rapport. Som bestillere mener vi ITS Norway har bidratt med
en god rapport for fastsetting av status ITS og som grunnlag for det videre ITS-arbeidet i Barentsregionen».
Marius Chramer – Samferdselsdivisjonen, Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Barents ITS report 2020