ITS Norway – prosjekt oversikt

2 minutter
30. april 2020

Ideen med foreningen er å samle kunder, leverandører og forskningsinstitutter for å få i gang aktiviteter som bidrar til en renere, sikrere og smartere transportsektor. På våre forskjellige samlinger og turer deles kompetanse og erfaringer – og behovet for nye produkter og tjenester blir tydeligere. ITS Norway benytter møteplassene til å initiere utviklingsprosjekter som skal innfri behovene.

For tiden fokuserer ITS Norway på barrierene som hindrer utviklingen av sektoren: dataflyt, forretningsmodeller, holdninger, regulering og politisk vilje. Gjennom slike prosjekter og aktiviteter bidrar foreningen til økt kunnskap om ITS, forenklet implementering og til å senke tersklene for næringsutvikling på ITS-området. Bli med på prosjekter sammen med oss!

Eksempler på prosjekter:

I tillegg er ITS Norway med i fire EU søknader og to Nordic Innovation søknader. Vi forbereder også Pilot-T søknader.