Barentsregionen – ITS status og planlagte ITS-tiltak og ITS piloter

2 minutter
28. november 2019

ITS Norway er stolt over å få utrede en statusrapport for alle slags ITS-tiltak og ITS piloter i Barentsregionen. Vi skal se på relevante ITS prosjekter med grensekryssende dimensjoner og prosjekter som har overføringsverdi for andre land i Barentsregionen. Vi skal gjennomføre en kartlegging i Barentsregionen av ekstisterende og planlagte ITS løsninger.

Vi skal se på ITS piloter som bland annet kan åpne opp for bedre muligheter for bedre flyt av mobilitet og gods. Vi ser også på de forskjellige transportformer som betjener Barentsregionen. ITS piloten skal se på forskjellige aspekter som hjelper til å bidra til økt; sanntidsinformasjon, fremkommelighet, sikkerhet og reduksjon i klimautslipp.

Arbeidet er forankret i Kolartic prosjektet Barents Region Transport and Logistics (KO1029-BRTL). I Norge består den regionale Barents gruppen av Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune, Finnmark Fylkeskommune og Statens vegvesen region nord

Den 16. desember arrangerer vi sammen med Troms Fylkeskommune en dag der mobilitet og ITS står i fokus. I tillegg kommer vi snakke mer om Barentsregionens ITS rapport.

Meld deg på den 16.12 her >>