Beta Mobility er nytt medlem!

2 minutter
30. mars 2022

Beta Mobility er et norsk rådgivningsmiljø som fokuserer utelukkende på ny mobilitet. Teamet består av mobilitetsprofiler med operasjonell erfaring fra flere mobilitetstartups og bakgrunn fra urbanisme, design, teknologi og strategi.

Vi gleder oss til å ha Beta Mobility med som medlem og Øyvind Sævig med i styret til ITS Norway. Velkommen!

Øyvind Sævig
Beta Mobility

Vi har ved flere anledninger jobbet tett med teamet i ITS Norway. Erfaringene herfra er utelukkende positive og vi opplever at teamet skaper aktivitet og åpner dører. Når vi nå trer formelt inn i nettverket gleder vi oss til å se hvordan dette kan skape verdi for Beta Mobility og kunder av Beta Mobility – både i og utenfor Norge