Norden – den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden!

3 minutter
17. mars 2022

De Nordiske ITS-foreningene har sammen med ITS Estonia de to siste årene etablert og konsolidert Nordic+ for å fremme samarbeid og markedsmuligheter for de medlemmene. Etableringen er motivert visjonen om felles merkevare for intelligent og bærekraftig transport- og mobilitet basert på nordiske kulturen for tillit og ansvarlig samarbeid.

Så langt har det mest iøynefallende og konkrete eksemplet på Nordic+ vært fellessesjoner på de internasjonale ITS kongressene. Disse arrangementene har ikke bare vært et flott sted å utvikle nettverket, men har også skapt synlighet for enkeltaktører som eller ikke er mulig å oppnå.

På verdenskongressene har Nordic + Paviljongen allerede skapt en egen merkevare, som vekker bred interesse og utmerker seg med en stor samling Nordiske aktører, mange presentasjoner og muligheter for møter av alle typer.

Paviljongen har regelmessig vert besøkt av ministre fra både Norden og resten av verden – noe som er en anerkjennelse av det Nordiske nettverkets sitt arbeid. Dette er et godt utgangspunkt for å bygge bredere samarbeid og en felles Nordic+ merkevare.

Norden har en samlet befolkning på 28 millioner og et BNP på 1,7 billioner NOK og utgjør en betydelig økonomisk faktor. Til tross for sterk global konkurranse, er teknologiområdet i Norden raskt blitt internasjonalisert takket være høyt utviklet kompetanse og vilje til å satse.

Det Nordiske kompetansenivået sammen med ansvarlig samfunnsorientering gjør Norden til en pioner innen utvikling av intelligent og bærekraftig transport. Gjennom Nordic+ kan kunnskapen og kompetanse synliggjøres bredt og gjøres kjent ute i verden.

Nordic+ utgjør nesten 400 aktører i transportsektoren og representerer bedrifter, offentlig sektor, departementer, byer og forsking og undervisning. Sammen kan vi gjøre nettverket enda større og dermed bidra til å åpne internasjonale markeder for fremtidens mobilitets- og transport løsninger.

En av de viktigste verdiløftene i Nordic+ er et lavterskeltilbud for og nettverksbygning og relevant kontaktskaping i hele Norden.

Nordic+ team – fra venstre Trond Hovland ITS Norway, Maarja Rannama ITS Estonia, Marko Forsblom ITS Finland, Hanna Eriksson-Lagerberg ITS Sweden, Eemil Rauma ITS Finland, Søren Sørensen ITS Denmark, Sanni Remonen ITS Finland, Jenny Simonsen ITS Norway

Bli med på Nordic+ paviljongen under ITS World Congress Los Angeles i September.