Datatilsynet: Ny strategi for et godt personvern i samferdselssektoren.

2 minutter
7. desember 2017

Torsdag den 7. desember kom Datatilsynet med sin strategi som skal hjelpe samferdselssektoren å legge til rette for det nye personvernregelverket som innføres i hele Europa i 2018. ITS Norway, en tydelig aktør for utvikling av ITS (intelligente transport systemer) i Norge synes strategien er bra og at den kommer på et riktig tidspunkt.

Trond Hovland daglig leder ITS Norway

Trond Hovland, daglig leder ITS Norway mener strategien er bra og at den vil være med og bygge tillit til de nye transportformene.

– Med den nye loven for testing av automatiserte kjøretøy på norske veier må alle aktører også ha et bevist forhold til det nye personvernregelverket. Vi i ITS Norway har kunnskap om og forståelse for at teknologien som benyttes i de nye digitale reisetjenestene må bli brukt på en god og riktig måte. Samtidig mener vi at personvernutfordringene rundt Mobility as a Service (MaaS) kunne ha blitt spesifisert bedre i strategien, spesielt hvordan samarbeidet mellom de offentlige og private reisetilbyderne må ordnes. De private aktørene, for eksempel utleiere av bysykler eller bildelingstjenester, er helt avhengig av persondata i sine økosystem for å ha en forretningsmodell som virker, sier Hovland. Videre mener han at betalingsinformasjon må kunne utveksles trygt mellom alle aktørene (også det offentlige) og samtidig være i tråd med personvernreglene. For å si det kort, fortsetter Hovland, er MaaS å matche ditt personlige reisebehov med alle tilgjengelige transportressurser rundt deg, basert på dine personlige behov og preferanser.

ITS Norway – Pressmelding personvern 07122017

Strategi for et godt personvern i samferdselssektoren