EU-nettverket ITS Horizon

2 minutter
11. august 2021

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. ITS Norway skal gjennom ITS Horizon bidra til økt antall norske deltaker og finansiering i i Horisont Europa (HE) programmet.

ITS Norway sitt EU-nettverk – ITS Horizon har fått midler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og er et treårig prosjekt. Med ITS Horizon vil ITS Norway fortsette jobben som EU-nettverket ENIT startet med å øke antall norske deltakere på den Europeiske forskings- og innovasjonsarenaen, og dermed øke andelen EU-finansiering til norske aktører.

ITS Horizon skal, med utgangspunkt i målsetningene for transportsektoren:

  • Identifisere europeiske strategier og formidle disse til norske aktører.
  • Mobilisere norske aktører tverrsektorielt til å ta del i søknadsprosesser til HE
  • Identifisere hvor norske regioner har sammenfallende utfordringer med regioner i andre land for
  • felles-europeisk problemløsning og som understøtter eksport av norske løsninger
  • Identifisere norske arenaer, områder og infrastruktur som EU-prosjekter kan bygge på for pilotering og demonstrering av innovative løsninger
  • Støtte utvikling av HE-prosjekter fra prosjektidé fram til suksessfull søknad
  • Sikre norsk involvering i europeiske partnerskap og teknologiplattformer