EU-nettverket ITS Horizon

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd

Lesetid 2 min

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. ITS Norway skal gjennom ITS Horizon bidra til økt antall norske deltaker og finansiering i i Horisont Europa (HE) programmet.

ITS Norway sitt EU-nettverk – ITS Horizon har fått midler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og er et treårig prosjekt. Med ITS Horizon vil ITS Norway fortsette jobben som EU-nettverket ENIT startet med å øke antall norske deltakere på den Europeiske forskings- og innovasjonsarenaen, og dermed øke andelen EU-finansiering til norske aktører.

ITS Horizon skal, med utgangspunkt i målsetningene for transportsektoren:

  • Identifisere europeiske strategier og formidle disse til norske aktører.
  • Mobilisere norske aktører tverrsektorielt til å ta del i søknadsprosesser til HE
  • Identifisere hvor norske regioner har sammenfallende utfordringer med regioner i andre land for
  • felles-europeisk problemløsning og som understøtter eksport av norske løsninger
  • Identifisere norske arenaer, områder og infrastruktur som EU-prosjekter kan bygge på for pilotering og demonstrering av innovative løsninger
  • Støtte utvikling av HE-prosjekter fra prosjektidé fram til suksessfull søknad
  • Sikre norsk involvering i europeiske partnerskap og teknologiplattformer