EU prosjektet MODI kjører på!

2 minutter

I MODI-prosjektet skjer det mye spennende om dagen. 19. januar arrangerte Viken fylkeskommune befaring på mulige norske testområder. Turen gikk med buss fra Oslo S til tollstasjonen på Svinesund, via et komplekst vegkryss på Patterød, før den ble avsluttet ved ASKO sine sjødroner på Moss havn. 

Befaringen ga god innsikt i utfordringer vi må løse når selvkjørende biler skal krysse landegrensen og kjøre på norske veger. I etterkant av befaringen arrangerte SINTEF et prosjektmøte hvor de norske og svenske deltakerne delte forventninger og drøftet muligheter og utfordringer. Prosjektdeltakerne reiste hjem fulle av inspirasjon og entusiasme!

Prosjektleder Ragnhild og prosjektmedarbeider Lone deltok fra ITS Norway. 

Vi syntes det var interessant å få bedre innblikk i hvilke utfordringer MODI må håndtere. Det er nyttig å møtes, dele erfaringer og finne gode løsninger i fellesskap. Nå gleder vi oss til å besøke de andre testområdene i Gøteborg, Hamburg og Rotterdam.