Velkommen til Widerøe Zero som medlem!

2 minutter

Widerøe Zero er et forsknings- og innovasjonsselskap i Widerøe-konsernet, som eies av Flyco og Fjord 1. Widerøe Zero skal være en uavhengig business inkubator som kan samarbeide med ulike aktører, både flyselskaper og produsenter og ikke minst aktører i mobilitetssystemet for øvrig.

Widerøe Zero vil utvide forståelsen for smart og utslippsfri regional mobilitet. Luftfartsindustrien står foran en ny epoke og med innfasing av nye ‘air mobility’ konsepter vil Widerøe Zero kunne bidra til å utvide mulighetsrommet for intelligent og integrert mobilitet i hele landet.

«Vi i Widerøe Zero har som ambisjon å gå foran i denne transformasjonsprosessen og ser på ITS Norway som en sentral partner. Vi har et stort internasjonalt økosystem bak oss og ønsker sammen med ITS Norway å finne de gode løsningene i Norge.

Parallelt har vi utviklet en FoU-strategi og skal satse sterkt på forsknings- og innovasjonsprosjekter framover.

Med smart og utslippsfri «air mobility» vil vi jobbe for sømløse og integrerte overganger til andre mobilitetsformer for å gi brukerne et mer fleksibelt tilbud.

Vi ser derfor fram til å samarbeide med nettverket rundt ITS Norway sier Bjørn Klimek som jobber som Head of Market Research and Customer Experience i Widerøe Zero»

Bjørn Klimek Widerøe Zero og Jenny Simonsen ITS Norway


Velkommen til Widerøe Zero og vi gleder oss til å jobbe med Air Mobility og ikke minst multimodale mobilitets løsninger for brukeren!