Finnmark fylkeskommune – en aktiv partner i ITS Norway

2 minutter
5. februar 2024

Finnmark fylkeskommune, tidligere sammen med Troms fylkeskommune, er en fremtredende partner i ITS Norway – en medlemsorganisasjon dedikert til intelligent transport også i arktiske forhold. I kjølvannet av fylkesoppdelingen fortsetter begge fylkene å spille en nøkkelrolle i nettverket.

Et godt samarbeid med begge fylkene er viktig for hele ITS Norway sitt nettverk, i tillegg til Nordic+ nettverket, gitt de spesielle geografiske og klimatiske utfordringene i regionene.

ITS Norway, en ledende medlemsorganisasjon innenfor mobilitet og transport, legger vekt på innovasjon og kunnskapsdeling for å bidra til at hele økosystemet i bransjen spiller på lag. Det er tøffe klimamål vi skal nå – det krever et enormt krafttak, godt samarbeid, og at vi beveger oss bort fra silo-tekning.

Sikker og forutsigbar fremkommelighet

Et sentralt fokusområde for Finnmark fylkeskommune er effektivisering av vinterdrift og skredsikring.

Regionen står overfor unike utfordringer knyttet til trygg og effektiv transport under ekstreme vinterforhold. Kolonnekjøring, en praksis for å navigere trygt gjennom skredfarlige områder, er et område hvor ITS-teknologi kan gjøre en forskjell. Tilgang til ITS Norway sitt nettverk av ressurser og ekspertise er essensielt for sikker og forutsigbar fremkommelighet. Deltakelse i Smart Move – en ITS- og mobilitetsarena for fylkeskommuner, kommuner og byer er også en viktig del av partnerskapet for Finnmark fylkeskommune.

Beredskapsplanlegging og grenseoverskridende transport

Beredskap er kritisk også for de nordlige fylkene. Utvikling av effektive responsstrategier er nødvendig for kontinuerlig og sikker transport, spesielt for grenseoverskridende transport som innebærer store verdier. Gjennom Nordic+ samarbeidet får fylkene også tilgang til et støttende nettverk som fremmer dette arbeidet.

Bidrag og samarbeid for innovasjon

Finnmark bidrar med verdifull erfaring og løsninger på regionale utfordringer til hele nettverket i ITS Norway.  Dette bidraget er viktig for å utvikle smarte transportløsninger under krevende forhold, noe som kan ha nasjonal og internasjonal betydning.

Totalt sett er Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune sin deltakelse i ITS Norway avgjørende for regional utvikling og bidrar vesentlig til kunnskap og innovasjon innen transport og mobilitet.