Forus PRT er nå Mobility Forus

2 minutter
27. mai 2020

Forus PRT har mange års erfaring innen mobilitet, og i en bransje hvor teknologi er i stadig endring, har vi også sett nødvendigheten for å endre navn. PRT som i Personal Rapid Transit – treffer noe av det vi jobber for, men selskapets arbeid favner mye bredere og dekker et større område.

Mobility Forus gjør transport smartere, mer tilgjengelig og mer bærekraftig ved hjelp av autonome transportløsninger. Vi skal levere både selvstendige mobilitetsløsninger og løsninger sammen med andre mer tradisjonelle kollektive transportsystemer.

Selskapet eies 50/50 av Seabrokers og Boreal. Dette gjør at vi nå står veldig sterkt rustet for å levere de beste mobilitetsløsninger innen autonomi, og vi har store, solide selskaper i ryggen med bred teknologisk kompetanse og kanskje et av verdens bredeste kunnskapsselskap innen kollektiv trafikk og systemer rundt dette. Vi ser at utviklingen av autonom teknologi kommer i stadig nye varianter, og vår jobb er hele tiden å jobbe mot den beste tilgjengelige løsningen, og finne den riktige måten å implementere dette praktisk i samfunnet gjennom utprøving, og arbeid mot myndighetene, slik at man får dem ut på veien.

Linn Terese Lohne Marken
Administrerende direktør

Vi i Forus PRT er stolte over arbeidet som er lagt ned for å ta selskapet videre og ser frem til nye muligheter som Mobility Forus.