Har du hørt om JIBI?

2 minutter
26. juni 2022

JIBI flytter infrastrukturen under bakken til akkurat passe store tunneler for effektiv flyt av passasjerer i selvkjørende minibusser. Det er designet for fleksibilitet og skalerbarhet ved at tunnelsystemet forholdsvis enkelt kan utvides til å dekke større områder, og tilrettelegge for flere reisende med å øke antall busser.

“Tradisjonelt er infrastruktur til vei og kollektivtransport areal- og kostnadskrevende. JIBI, utviklet av næringslivet i Rogaland, leverer høy nytteverdi til et lavt kostnadsnivå sett i forhold til andre samferdselsprosjekt,” sier prosjektansvarlig Helen Roth i VIA, den nasjonale næringsklyngen for sikker, smart og bærekraftig infrastruktur.

Les mer her >>