Hils velkommen til våre nye ansatte!

2 minutter
12. april 2023

ITS Norway vokser – mye aktivitet for og med våre medlemmer genererer nye prosjekter og aktiviteter. Vi har ansatt to nye dyktige personer til å hjelpe medlemmene i foreningen med prosjekter og aktiviteter.

Et område foreningen satser på er Maritim ITS. Vi har fra 1. april ansatt Ørnulf Jan Rødseth, som skal jobbe med å bygge opp denne satsningen innenfor Maritim ITS.

Han skal bidra til etablering av en maritim ITS-arkitektur som kobler sammen blant annet standarder fra det geospatiale, nautiske, operasjonelle og administrative domenet til et integrert system for deling av data. I tillegg til kobling av maritim ITS til landbasert ITS-arkitekturer, spesielt med hensyn til multimodal transport, men også for bedre utnyttelse av ressurser og informasjon i havn og terminaler.

Ørnulf har en mastergrad i kybernetikk og elektronikk fra NTNU i 1983 og har siden 1995 jobbet med maritim digitalisering, automasjon og autonomi. I ITS Norway er han direktør for Maritim ITS og jobber i tillegg som daglig leder for NFAS Norsk forum for autonome skip.

Ørnulf Jan Rødseth, Direktør for Maritim ITS

Vår andre ansatt er Silje Alice Pedersen, som teknisk sett er ansatt hos Tekna, men jobber for ITS Norway.

Hun skal jobbe med markedsføring- og kommunikasjonsarbeid på hjemmeside, sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler. Hun har tidligere jobbet i et produksjonsselskap, med bred erfaring fra både små og store private og offentlige aktører. Noe som har bidratt til nyttig erfaring innenfor mange forskjellige bedrifter, bransjer, tematikker og kommunikasjonsformer.

Hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet med ITS Norway!

Silje Alice Pedersen, Administrasjons- og markedskonsulent

Velkommen til både Ørnulf og Silje!