Hils velkommen til våre nye medlemmer!

Vi ser at interessen for ITS og hvordan ITS virker i samfunnet øker. Både offentlige og private strever med å forstå omfanget av ITS og smart mobilitet. Hva er konsekvensene av teknologiendringene på områder som infrastruktur, organisering, lovgivning, forretningsmodeller og samarbeid?

ITS Norge er et kompetansenettverk med både nasjonale og internasjonale grener. Medlemmene av nettverket deltar i konkrete prosjekter som bidrar med kunnskap på dette området. Foreningen er også en lyttepost som fanger opp trender og utfordringer tidlig. Dette er hjelp for å forstå hva som må prioriteres og gripes fatt i. Dette er reflektert i våre strategier og handlingsplaner, og omsettes i aktiviteter våre medlemmer nyter godt av.

Vi er veldig stolt over å kunne presentere disse fine organisasjonene som nye medlemmer i ITS Norge:

Vi ønsker dem velkommen i vårt nettverk!