Horisont 2020; workshop 23. mai – samarbeid i kommune- og instituttsektoren på samferdselsområdet

2 minutter
13. mai 2018

Har din organisasjon utfordringer dere ønsker å løse på samferdselsområdet? Kanskje sitter dere på en idé til et innovasjonsprosjekt og er på jakt etter forskningspartnere i eller utenfor Norge?

Onsdag 23.mai arrangeres en workshop i Oslo om muligheter på samferdselsområdet i EUs program for forskning og innovasjon – Horisont 2020. I tillegg til å gi deg innsikt i Horisont 2020, er dette en arena for å finne samarbeidspartnere og dele erfaringer og kunnskap med andre med interesse for samferdsel!

Blant annet vil du få mulighet til å diskutere ideer og muligheter innen følgende tema:
•    Lavutslipp og bærekraftig transport
•    Sikre, integrerte og robuste transportsystemer
•    Digitale transportsystemer som oppfyller innbyggernes behov
•    Førerløse kjøretøy

Workshopen vil avsluttes med en prosjektkafé. Her blir det mulighet til å diskutere utvalgte tema på samferdselsområdet og knytte nyttige kontakter.  Mer informasjon om programmet og hvordan prosjektkafeen vil legges opp kommer, men det er allerede mulig å melde seg på her.

Workshopen arrangeres av Transportøkonomisk institutt (TØI), Osloregionens Europakontor, samarbeidsalliansen Osloregionen og de Forskningsrådsfinansierte EU-nettverkene ENIT (EU-Nettverk for IKT i Transport) og FINN-EU som består av KS, Universitets- og Høgskolerådet og Forskningsinstituttenes Fellesarena – FFA.

Tid og sted: Onsdag 23. mai kl. 10:15-14:00, Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo, møterom Boksen