The 5th DATEX II User Forum i Utrecht 23-24 May

2 minutter
1. mai 2018

Datex II User Forum arrangeres hvert andre år og samler ca 100-150 deltagere fra hele Europa. Det er hovedsakelig vegmyndigheter, private vegoperatører, konsulentmiljøer, IKT utviklere, representanter fra EU-kommisjonen og brukere av Datex (Tjenestetilbydere) som deltar. Årets Forum avholdes i Utrecht 23. og 24. mai.

Hva er Datex II?

Datex II er en europeisk standard for tilgjengeliggjøring og utveksling av sanntids veg- og trafikkdata. Arbeidet med å utvikle standarden og få den formalisert gjennom CEN har pågått i mange år. I ITS-direktivet refereres det til DATEX II som en viktig brikke for at man i Europa skal kunne få til harmonisering av  sanntids veg- og trafikkinformasjon over landegrensene.

Hvem bruker Datex II?

Statens vegvesen  har siden mai 2014 tilbudt sanntids data om vær, reisetid, hendelser og kamerabilder fra sin DATEX-node. Pr nå er det ca 300 registrerte brukere av data fra SVVs Datex-node. Dette er både nasjonale og internasjonale tjenestetilbydere av veg- og trafikkinformasjon, media, app-utviklere, forskningsmiljøer samt en del interne brukere i Statens vegvesen. Vegvesen Trafikk som er SVVs publikumstjeneste, bruker data fra Datex-noden.

Hvordan utvikles Datex II videre?

Statens vegvesen deltar i et EU-prosjekt som startet i 2016 og avsluttes i 2020. Prosjektet er organisert i en Styringsgruppe (SG) og en teknisk koordineringsgruppe (TMG) med underliggende arbeidspakker. Prosjektet ivaretar videre utvikling og forvaltning av DATEX II. Prosjektet er arrangør av Datex User Forum 2018.

Invitasjon til user Forum er vedlagt artikkelen. Du kan også lese mer på Datex webside