Hvem er ITS Norway og hva gjør vi? – en introduksjonsfilm

2 minutter
19. september 2023

 Målet er å skape prosjekter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene. Hvert år arrangerer ITS Norway flere nasjonale konferanser og seminarer, i tillegg til at foreningen tar med seg delegasjoner til de Europeiske og globale ITS-kongressene.

Vi har rundt 80 medlemmer og samarbeidspartnere – fra alle transportsektorer, forskning, utdanning, industri, tjenesteleverandører, offentlige transportetater, fylkeskommuner og kommuner. Nettverket dekker både passasjer- og godstransport i alle transportformer: på sjø, luft, bane og vei. Medlemmene våre ønsker fokus på forretningsutvikling, samarbeid og styrket konkurransekraft – det får de gjennom å være en del av ITS Norway sitt nettverk.

Bli medlem i ITS Norway i dag – se her!

Vi jobber for smartere, sikrere og bærekraftig transport!