Hvordan bør fremtidens transportsystem se ut?

2 min lesning

Hvordan bør fremtidens transportsystem se ut?

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
EU-nettverk for IKT i transport

Hvordan bør fremtidens transportsystem se ut?

21. april arrangerte regjeringen den første av i alt tre konferanser under temaet «Grønn omstilling». På agendaen denne gangen, var fremtidens transportsystem og ekspertenes redegjørelse for hvordan dette bør se ut.

Les mer om Grønn omstilling og se opptak fra konferansen på regjeringen.no

Neste artikkel
EU-nettverk for IKT i transport