Innovasjon Norge og ITS Norway arrangerer Mobilitetsforum USA – Norge, den 12. november

10 minutter
6. november 2020

«Mobilitetsforum USA – Norge» er en serie av webinarer der vi ønsker dialog om utviklingen av transportsektoren i USA og Norge. Vi deler innsikt fra aktuelle og nytenkende teknologiprosjekter i begge land. På vestkysten av USA og i Silicon Valley skjer det fremdeles mye innenfor autonomi og nye delingsmodeller. Oppstartsbedrifter har gode finansierings- og skaleringsvilkår, og de har tilgang til verdensledende forskning. På østkysten, i New York, møtes alle transportformer og trafikk-utfordringene står i kø. Hvordan løser og tenker myndighetene det der?

I Norge preger elektrifisering og automatisering av transportsektoren utviklingen sammen med nye mobilitetsformer.

På det første webinaret i serien (12.november kl. 15:00) hører vi fra bla. Sture Portvik, Bymiljøetaten i Oslo kommune, The New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) og New York City Department of Transportation (NYCDOT).

Les mer her og meld deg på >>