Innspillsmøte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin AI strategi

2 minutter
29. august 2019