Invitasjon: Bidra til forskning som kan gi bedre åpne data

2 min lesning

Invitasjon: Bidra til forskning som kan gi bedre åpne data

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Nye medlemsavgifter fra 2018

Invitasjon: Bidra til forskning som kan gi bedre åpne data

Har du brukt åpne data? Ønsker du å bidra til at det i fremtiden skal bli mer åpne data, mer relevante åpne data og åpne data som det er lett å bruke? Forskningsprosjektet Open Transport Data (OTD) inviterer deg til å delta i en fokusgruppe hvor erfaringer med åpne data diskuteres.

FoU-prosjektet OTD

SINTEF do research to generate knowledge on:

  • Which transport data to delete, keep and publish?
  • What are the user expectations and related success factors and barriers when it comes to use of open transport data in applications and services?
  • How to better publish open data to maximize the usability for the users?

Fokusgruppe

Fokusgruppen vil arrangeres av forskningsprosjektet Open Transport Data som ledes av SINTEF. Prosjektet finansieres av Forskningsrådet i samarbeid med Statens vegvesen, Oslo kommune, Kystdirektoratet, URBALURBA og ITS Norway.

Bakgrunnsinformasjon til deltakelse

Fokusgruppene skal komponeres slik at deltakerne passer sammen. Vi trenger derfor litt bakgrunnsinformasjon om de potensielle deltakerne.

Mer informasjon og skjema for angivelse av bakgrunnsinformasjon finner du her >> 

Svarfrist: 22. mai 2018

Send gjerne denne invitasjonen videre til andre som du tror kan være relevante deltakere.

Ansvarlig for prosjektet er Marit Natvig, SINTEF Digital. Spørsmål kan rettes til henne.

Neste artikkel
Nye medlemsavgifter fra 2018