Nye medlemsavgifter fra 2018

3 minutter
13. mai 2018

Generalforsamlingen i ITS Norway godkjente 14. mars 2018 ny struktur for medlemsavgifter i foreningen. Vedtektene som regulerer kontingent ble endret slik at medlemsavgiften nå består av kontingent og serviceavgift. Mange andre foreninger har tilsvarende løsning. 

Litt om bakgrunn

Det er først og fremst forholdet til regnskapslovgivningen som ligger til grunn for endringen. Foreningen – altså medlemmene – får mest igjen for pengene ved at aktiviteter i foreningen er fradragsberettiget for merverdiavgift. Det har imidlertid ofte vært stilt spørsmål ved foreningens tidligere løsning ved å ha kontingenten som avgiftspliktig. Det er begrepet kontingent som har vært problemet. Kontingent er normalt unntatt avgift. Derfor er det med jevne mellomrom stilt spørsmål rundt dette fra medlemmene såvel som fra revisor og skattemyndighetene.

Løsningen

Det er i 2017 tatt frem en utførlig redegjørelse for det juridiske grunnlaget vedrørende vurdering om ITS Norway kan ha fullt fradrag for mva i prosjekter, og forholdsmessig fradrag i deler av driften. Oppdraget er utført av advokat fra BDO (revisjonsselskapet) og med bistand fra økonomiseksjonen i Tekna. Foruten dokumentert begrunnelse for fullt fradrag i prosjekter, er det gitt en entydig anbefaling at dagens kontingent splittes opp i to deler som består av kontingent (mva-fri) og serviceavgift (m mva).

Foreningen har tatt anbefalingen til etterretning slik at en ikke trenger å bruke ressurser på de gjentakende spørsmålene rundt mva på kontingent. Det har også vært en del økonomisk usikkerhet, praksis risiko, knyttet til en del aktiviteter som foreningen gjennomfører. Derfor ble det fremmet sak til generalforsamlingen i 2018 med vedtektsendring (§9) der kontingent  gjøres om til medlemsavgifter som består av kontingent og serviceavgift. Begge er obligatoriske og summen som medlemmene skal betale er tilnærmet lik den samme som før.

Mer informasjon

Vedlagt artikkelen følger sakene om vedtektsendring og fastsetting av medlemsavgiftene for 2018 (og 2019). Der er det enda litt mer bakgrunnsinformasjon. Forhåpentlig mer lettlest enn den solide utredningen fra BDO. Begge sakene ble enstemmig vedtatt i generalforsamlingen, og styret understreket at det ligger et omfattende arbeid bak endringen som fjerner økonomisk usikkerhet i deler av foreningens aktivitet. Det gjelder særlig FoUI-prosjekter som medlemmene rangerer som en svært viktig grunn til å være medlem i bransjefellesskapet vårt.

Oversikt som viser endringen og dermed medlemsavgiftene som gjelder nå:

Medl kategoriKontingent i dagm mva Ny kontServiceavgSum
A75 000,0093 750,00 5 000,0071 000,0093 750,00
B25 000,0031 250,00 5 000,0021 000,0031 250,00
C6 000,007 500,00 2 500,004 000,007 500,00
D6 000,007 500,00 2 500,004 000,007 500,00