Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

Les om regjeringens nye data strategie og tanker rundt det.

Pressemelding datastrategien

Bakgrunn for strategien

  • Dataanalyse kan bidra til å optimalisere prosesser, beslutninger og prognoser. Samtidig kan økt bruk av data bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling.
  • Data er drivstoffet inn i digitaliseringsprosesser og økt tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren kan bidra til effektivisering og innovasjon i leveransen av offentlige tjenester innenfor samferdselssektoren. Datasettene som offentlig sektor forvalter kan også gi grunnlag for innovative, smarte mobilitetsløsninger utviklet av privat sektor.
  • Potensialet som ligger i økt bruk av åpne data fra samferdselssektoren er betydelig, og offentlige data i sektoren må i større grad gjøres tilgjengelig for bruk i nye sammenhenger. Strategien for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra samferdselssektoren skal bidra til dette.
  • Strategien legger til grunn følgende grunnprinsipp: Data skal være så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. Strategien gjelder altså bare opplysninger som kan deles uten hinder av taushetsplikt.
  • Målgruppen for strategien er Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter – etater, tilsyn og selskap. Disse vil bli bedt om å utarbeide handlingsplaner for økt tilgjengeliggjøring av sine data.

Den nye strategien kan du lese her

Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Nyhetsbrev

  • Ved å melde deg på nyhetsbrevet samtykker du til at vi kan sende deg nyhetsbrev med relevant informasjon for organisasjonen vår. Du kan når som helst melde deg av og trekke ditt samtykke.