Regjeringen vil dele data fra samferdselssektoren – ønsker flere smarte løsninger

2 minutter
13. mai 2018

Les om regjeringens nye data strategie og tanker rundt det.

Pressemelding datastrategien

Bakgrunn for strategien

  • Dataanalyse kan bidra til å optimalisere prosesser, beslutninger og prognoser. Samtidig kan økt bruk av data bidra til effektivisering, innovasjon og næringsutvikling.
  • Data er drivstoffet inn i digitaliseringsprosesser og økt tilgjengeliggjøring av data fra samferdselssektoren kan bidra til effektivisering og innovasjon i leveransen av offentlige tjenester innenfor samferdselssektoren. Datasettene som offentlig sektor forvalter kan også gi grunnlag for innovative, smarte mobilitetsløsninger utviklet av privat sektor.
  • Potensialet som ligger i økt bruk av åpne data fra samferdselssektoren er betydelig, og offentlige data i sektoren må i større grad gjøres tilgjengelig for bruk i nye sammenhenger. Strategien for tilgjengeliggjøring av offentlige data fra samferdselssektoren skal bidra til dette.
  • Strategien legger til grunn følgende grunnprinsipp: Data skal være så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. Strategien gjelder altså bare opplysninger som kan deles uten hinder av taushetsplikt.
  • Målgruppen for strategien er Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter – etater, tilsyn og selskap. Disse vil bli bedt om å utarbeide handlingsplaner for økt tilgjengeliggjøring av sine data.

Den nye strategien kan du lese her

Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Samferdselsdepartementet