ITS Arena er flyttet til mars i 2021

2 min lesning

ITS Arena er flyttet til mars i 2021

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Forus PRT er nå Mobility Forus

ITS Arena er flyttet til mars i 2021

ITS Arena sitt hodemål er å skape en nøytral møteplass for innovativ teknologi og en samspillsplattform innenfor ITS.

ITS Norway ønsker koble sammen myndigheter, næringsliv, forsking og akademia til en samspillsplattform- ITS Arena – som muliggjør forståelse og deltakelse for ITS prosjekter samt god innsikt i regulatorrollens sin fremtidige krav og behov.

Årets ITS Arena er flyttet til den 11.mars 2021 på grunn av Covid-19 situasjonen.

Under høsten 2020 arrangerer ITS Norway sammen med Statens vegvesen to webinarer om data og samhandling og en sesjon under ITS Konferansen den 8. desember.

 

Neste artikkel
Forus PRT er nå Mobility Forus