ITS Arena er flyttet til mars i 2021

2 minutter
12. juni 2020

ITS Arena sitt hodemål er å skape en nøytral møteplass for innovativ teknologi og en samspillsplattform innenfor ITS.

ITS Norway ønsker koble sammen myndigheter, næringsliv, forsking og akademia til en samspillsplattform- ITS Arena – som muliggjør forståelse og deltakelse for ITS prosjekter samt god innsikt i regulatorrollens sin fremtidige krav og behov.

Årets ITS Arena er flyttet til den 11.mars 2021 på grunn av Covid-19 situasjonen.

Under høsten 2020 arrangerer ITS Norway sammen med Statens vegvesen to webinarer om data og samhandling og en sesjon under ITS Konferansen den 8. desember.