ITS European Congress – takk for i år

3 minutter
25. mai 2023

ITS European Congress i Lisboa 2023 har vært en stor suksess for Nordic+-paviljongen og alle deltakende medlemmer og partnere.

Fra venstre: Jenny Simonsen (ITS Norway), Annica Roos (Trafikverket), Patrik Andersson (ITS Sweden), Rosalinda van der Vlies (Clean Planet Director EU commission), Dr. Angelo Amditis (ERTICO), Jan Bergstrand (Trafikverket), Hanna Eriksson-Lagerberg (ITS Sweden), Marko Forsblom (ITS Finland), Laura Eiro (Ministry of Transport and Communication), Hanne Breivik (ITS Norway), Marit Brandtsegg (Statens vegvesen).

Med 38 nordiske partnere og masse aktivitet på både paviljongen, og ikke minst under de forskjellige presentasjonene, har ITS Norway og medlemmene oppnådd stor synlighet.

Kongressen hadde mange og viktige tema med stor nytteverdi. I blant kan det føles som det ikke går fort nok fremover – men vi bygger sten på sten, konferanse på konferanse, for fremtidens smarte og grønne mobilitet gjennom samarbeid og økt felles forståelse.

Viktigheten av sesjoner hvor både det offentlige og det private kan si noe om tiltak og retningslinjer for å stimulere til samarbeid og koordinering mellom forskjellige transportformer. I tillegg til hvilke strategier og initiativer som bør implementeres for å sikre at integrerte transportsystemer prioriterer grønne og bærekraftige praksiser.

EU-kommisjonens Clean Planet Director, Ms Rosalinde van der Vlies, besøkte Nordic+-paviljongen og uttrykte at hun var imponert over måten vi i Norden jobber på for å nå klimamålene. Hun er interessert i standardiserte måter å håndtere gods og personer over landegrenser og sa følgende:

Vi ser til Norden for hvordan det gjøres og følger med.

Vi fikk også vist frem vår deltakelse i flere av våre prosjekter. Lene Leirvåg presenterte om MODI på EU-kommisjonens stand og fikk også deltatt på en sesjon om Smart Intermodal Freight. Jenny Simonsen modererte en hovedsesjon om multimodalitet, samt presenterte ORCHESTRA-prosjektet.

Takk til våre medlemmer som ble med og bidro til at Nordic+-paviljongen ble en kjempesuksess!