It’s tomorrow er nå medlem i ITS Norway

2 min lesning

It’s tomorrow er nå medlem i ITS Norway

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Velkommen til Smart Mobility Norway – vårt nyeste medlem

It’s tomorrow er nå medlem i ITS Norway

Velkommen til It’s tomorrow som nytt medlem i ITS Norway-nettverket.

Bernt Sverre Mehammer, Arne Lindelien og Andrine Gran

It’s tomorrow jobber med strategisk og operativ rådgivning på området mobilitet og transport.

Vi i It’s tomorrow har valgt fremtidens mobilitet som vårt fagfelt. Vi mener den nødvendige tilpasningen til klima- og miljøhensyn kan nås om en utnytter moderne teknologi innen transportsektoren på en smart måte.

Morgendagens mobilitet må bli delt, elektrisk og bærekraftig om vi skal sikre bevegelsesfrihet, verdiskaping og sosial rettferdighet. It’s tomorrow legger til rette for innovasjon og samarbeid på tvers av flere fagfelt, både i privat og offentlig sektor.

Ny og smart teknologi skaper nye muligheter og er en viktig del av den pågående endringsprosessen. Nettverket vi kan nå og samhandle med gjennom ITS Norway er viktige aktører i arbeidet med å skape morgendagens mobilitet.

Neste artikkel
Velkommen til Smart Mobility Norway – vårt nyeste medlem