ITS Norway avlyser alle fysiske arrangement inntil videre

2 minutter
17. mars 2020

Etter myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse alle fysiske arrangement og møter til situasjonen er under kontroll.

ITS Norway ser på muligheter med å avholde webinar-møter i stedet. Lykkes vi med dette kan vi ta opp mange forskjellige tema og etablere en ny arena for å nå ut til medlemmene.

Aktuelle tema er bland annet,  MaaS, Maritim ITS, ITS for sårbar infrastruktur, regulering og veiprising – men vi ønsker at dere også melder inn aktuelle tema dere ønsker å lære mer om eller diskutere.

Vi kommer sette opp disse webinarer i løpet av kort tid for å erstatte møter vi allerede har invitert til.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.