ITS Norway deltar på innovasjonstur til Silicon Valley.

2 minutter
2. mai 2017

Initiativet til studiereisen kom fra Samferdselsministeren etter et besøk i Silicon Valley for snart 18 måneder siden. Programmet er utviklet av Norway Innovation House, som er Innovasjon Norges lokale avdeling i Silicon Valley. Formålet med studiereisen (som er den første av to reiser) er å gi norske nøkkelpersoner et innblikk i det siste innen ny relevant teknologi. Ved å samle ulike miljøer på en slik felles arena kan nye løsninger utvikles videre hjemme.

Både daglig leder i ITS Norway og flere fra foreningens medlemmer deltar denne uken i det krevende programmet for studiereisen. Trond Hovland konstaterer etter en meget nyttig og interessant første dag at dette blir en nyttig tur. Han forteller om gode diskusjoner med innovasjonseksperter. Diskusjonene viser at de norske deltagerne er på et høyt teknologisk nivå og på riktig spor.

Likevel, ”The Silicon Valley State of Mind” handler om å industrialisere de gode idene hurtig og tjene penger i nye markeder. Testing av markedet med tidlige versjoner av teknologi, forbedre og forbedre til produktet eller selskapet blir kjøpt opp og tatt videre av andre større selskaper.
Silicon Valley er perfeksjonert over mange ti-år for å støtte opp om dette. Hovland runder ivrig av denne første lille innblikket fra uken når han slår fast; «Her er hele økosystemet på plass: talenter, dedikerte universiteter, veldig mange teknologiselskaper, investorer og ikke minst et sterkt samarbeid mellom industrien og myndighetene.»

Mer om bakgrunn og foranledning til studiereisen kan du lese i Samferdselsdepartementets pressemelding >>