NTP 2018-2029 – en ITS arbeidsvarsling

2 minutter
7. april 2017

For første gang har NTP et eget kapittel om ITS (Intelligente Transportsystemer). Innholdet beskriver hva transportetatene gjør i dag, og hva de viktigste teknologitrendene vil bety for fremtidens mobilitet. 

Sammen med en troverdig og klar teknologifremstilling loves det finansiering – bla. en ubunden teknologimilliard!  Den skal brukes til pilotering, demonstrasjoner og som såkorn for ny-industrialisering i transportsystemet. Dette vil komme den enkelte bruker og reisende til gode, og det vil sikre at storsamfunnet får et sikrere, smartere transportsystem og bidra til at ambisiøse klimamål innfris.

ITS Norway gleder seg til å konkretisere det enorme mulighetsrommet som tegnes opp i kapittel 3. Fremtidens mobilitet – transportsystemet i en brytningstid. Om ikke annet – les de 22 sidene i dette kapitlet og la deg begeistre sier Trond Hovland i en kommentar.

Sending fra NTP-pressekonferansen og alle dokumenter >>