ITS Norway i internasjonal media om samarbeid innenfor framtidens mobilitets løsninger

2 min lesning

ITS Norway i internasjonal media om samarbeid innenfor framtidens mobilitets løsninger

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Datatilsynet: Ny strategi for et godt personvern i samferdselssektoren.

ITS Norway i internasjonal media om samarbeid innenfor framtidens mobilitets løsninger

Daglig leder Trond Hovland har blitt intervjuet av Traffic Technology International om sine tanker om mobilitet og framtiden.

Artikkel på engelsk:

http://viewer.zmags.com/publication/1601c0a8#/1601c0a8/14

 

 

 

Neste artikkel
Datatilsynet: Ny strategi for et godt personvern i samferdselssektoren.