ITS Norge i internasjonal media om samarbeid innenfor framtidens mobilitets løsninger

Daglig leder Trond Hovland har blitt intervjuet av Traffic Technology International om sine tanker om mobilitet og framtiden.

Artikkel på engelsk:

http://viewer.zmags.com/publication/1601c0a8#/1601c0a8/14