Avlyst – ITS Norway Konferansen 12.3

2 minutter
29. januar 2020

11.03.2020 Vi beklager å måtte informere dere om at vi har besluttet å avlyse ITS Konferansen 2020 som skulle ha vært avholdt i morgen. Etter en nøye vurdering av situasjonen og myndighetenes helseråd som følge av COVID-19 viruset, mener vi det er en riktig og ansvarlig beslutning å avlyse konferansen.

Vi beklager ulempen dette måtte medføre, men ber om forståelse for beslutningen.

ITS Norway arrangere sin årlige nasjonale konferanse den 12.3 i Oslo. Vi jobber tett med industrien, offentlige etatene og FoU miljøet for å så på hva som skjer innenfor mobilitet og ITS verden.

Vi ser at det er enorm økning på antall konferanser og seminarer med både nye og gamle aktører. Vi synes det er veldig spennende og nyttig, men risikerer vi å tape helheten og de grunnleggende forutsetningene ut av syne?

På årets konferanse er sårbar infrastruktur i fokus samtidig som vi løfter blikket og ser på helheten.

Klimaendringene vil legger stadig mer press på transportsystemet og vi trenger derfor å gjøre infrastrukturen mer robust. Hvordan kommer teknologiutviklingen oss i møte? For å få til endringene må industriaktørene som utvikler ny teknologi være lønnsom samtidig som samfunnet når sine klimamål. Dette krever innsats og forståelse på mange områder, spesielt hos innkjøperne. På konferansen skal vi i sammen se måter å løse dette på. Vi skal høre om prosjekter, spennende konsepter og planer som alle kan påvirke transportløsningene dette tiåret.

Håper vi ses der!

Vi har også flyttet vårt medlems seminar og påfølgende generalforsamling og middag for våre medlemmer til den 12.3.

Meld deg på her >>