ITS Norge med i samarbeidet om tunnelsikkerhetskonferanse i september 2017

ITS Norge har innledet samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster som ble tatt opp i Arena-programmet i 2016. I den anledning er et av de første samarbeidsprosjektene Norwegian Tunnel Safety Conference som blir arrangert i Stavanger den 7. og 8. september.Norwegian Tunnel Safety Cluster er en klynge med utgangspunkt i Rogaland, som har som målsetting å bidra til sikrere tunneler og færre ulykker. Dette er viktig for trafikantene, for brann- og redningsmannskapene, for transportnæringen og hele lokalsamfunn. Skal vi få til dette, må vi samarbeide og vi må lære av hverandre på tvers av tradisjonelle bransjer og sektorer. Vi har behov for ny teknologi og ny kunnskap. Og vi har ingen tid å miste!

Flere av prosjektene som ITS Norges medlemmer jobber med for tiden går direkte inn i målsettingene for klyngen, og ITS Norge ser det derfor som både riktig og viktig med deltakelse i denne industriutviklingen.

Les mer om klyngen og konferansen >>