ITS Norway er med i EU-prosjektet AWARD – All weather Autonomous Real logistics Operations and Demonstrations.

2 min lesning

ITS Norway er med i EU-prosjektet AWARD – All weather Autonomous Real logistics Operations and Demonstrations.

Aktueltsaker

Lesetid 2 min

Neste sak
Oslo kommune i førersetet i nytt EU prosjekt – MOVE21

ITS Norway er med i EU-prosjektet AWARD – All weather Autonomous Real logistics Operations and Demonstrations.

På den lange vegen mot automatiske og autonome kjøretøy må alt testes og alt som ikke er på plass må utvikles. Dette prosjektet ser på spesialiserte kjøretøy på stort sett innelukkede men operative områder.

Prosjektet skal pilotere bruk av selvkjørende godskjøretøy og logistikkoperasjoner for å løse reelle behov. Ett av disse behovene er knyttet til bagasjetransport på Gardermoen. De øvrige omfatter operasjoner på fabrikk, logistikk-hub og i havn. AWARD vil studere hva som skal til for å kunne operere under alle værforhold og vil være et viktig skritt mot en fullt integrert logistikkstyring. ITS Norway er ansvarlig for å definere funksjonelle krav til hele bakketransportsystemet, som består av kjøretøy, infrastruktur, logistikkstyring og operasjonelle støttetjeneste.

Les mer her >>

Neste artikkel
Oslo kommune i førersetet i nytt EU prosjekt – MOVE21