ITS Norway medlem Signatur ITS vunnet et stort kontrakt med Statens vegvesen

3 minutter
21. juni 2024

Pressemelding

Signatur ITS har vunnet stor kontrakt med Statens vegvesen

Oslo, 20. juni 2024 – Signatur ITS har nådd en viktig milepæl. Statens vegvesen har tildelt selskapet kontrakten for det nasjonale systemet for automatisk trafikkontroll (ATK), dvs. automatisk måling av punkt- og gjennomsnittshastighet. Kontrakten har en varighet på 4-6 år med en minimumsverdi på 150 millioner kroner.

Tildelingen bekrefter Signatur ITS sin posisjon som teknologileder innen bildebehandling. Å vinne anbudet på ATK-systemet er ikke bare et kommersielt gjennombrudd, det er også et vitnesbyrd om selskapets ekspertise og evne til å levere meget avanserte og innovative løsninger til markedet for Intelligente Transportsystemer (ITS).

«Vi er stolte over å ha blitt valgt til leverandør. Trafikksikkerhet er et prioritert område for myndighetene, og ATK-systemet er ett av de mest effektive tiltakene Statens vegvesen har i verktøykassen. Det er en ære å bli gitt en ledende rolle innen dette samfunnskritiske område»,

sier Geir H. Torp, Daglig leder i Signatur ITS.

Signatur ITS oppnådde høyeste poengsum både på kvalitets- og priskriteriet i anbudskonkurransen. Torp forklarer;

«Denne bragden var et direkte resultat av våre ansatte og partneres kompetanse og evne til å innovere, kombinert med en formidabel arbeidsinnsats og en overbevisning om at vi kunne levere en klart forbedret løsning for det nasjonale ATK-systemet, og dermed styrker Statens vegvesen sitt arbeid innen trafikksikkerhet

Prioriteringene fremover vil ifølge Torp være:

«Vi har nå fullt fokus på å levere, supportere, vedlikeholde og kontinuerlig videreutvikle systemet for å møte Statens vegvesens nåværende krav og fremtidige behov. Så er det også klart at kontrakten er et sterkt fundament for selskapets videre vekst og internasjonale ambisjoner. Vi skal fortsette å utvide grensene for teknologi og innovasjon innen ITS-bransjen.»

For mer informasjon vennligst kontakt:

Geir H. Torp

Daglig leder, Signatur ITS AS

geir.h.torp@signatur-its.com

+47 46 54 58 42

Om Signatur ITS AS

Signatur ITS er en innovatør og problemløser innen Intelligente Transportsystemer (ITS), dvs. markedet for produkter og systemer for automatisering av transport og trafikk. Vi fokuserer på innovative, bildebasert løsninger der kunden har behov for høy ytelse, f.eks. innen fartskontroll, parkering og bompenger. Signatur ITS sin styrke ligger i selskapets evne til intensiv utnyttelse, med tilhørende verdiøkning, av data fra kameraer og andre sensorer. Med utgangspunkt i en lidenskap for innovasjon og teknisk oppfinnsomhet, skal vi fortsette å drive frem forbedringer innen ITS-området til nytte for selskapets kunder innen offentlig og privat sektor.

Teamet som har utviklet det nye nasjonale systemet for Automatisk trafikkontroll (ATK).
Daglig leder Geir H. Torp Signatur ITS AS