ITS og veien videre etter København

3 minutter
27. september 2018

De lærelystene og faglig interesserte fikk sin dose av ITS servert på ITS World Congressen i København i forrige uke. Med den største deltakelsen noensinne var ITS Norway og ITS miljøet fra Norge vel representert.

Det mange også hørte og så var at Norge er faktisk langt framme innen ITS både når det gjelder lovgivningen og smarte byer. Vi ligger ikke 2-3 år bak mange land i Europa, og ITS World Congress viser at det finnes et godt utviklet samarbeid mellom næringsliv, kommuner og myndigheter. Norge er i rett posisjon for å fortsette jobben ITS-miljøet gjør for å få fram innovative løsninger.

Mange bidragsytere innom ITS miljøet

Vi takker alle som bidrog til en fantastisk uke der Norsk Aften markerte starten på ITS World Congress for den Norske delegasjonen. Et stor takk til Aventi, IFE, Applied Autonomy og Testarena Kongsberg, Triona og Euroskilt som deltok og på den norske næringslivsstanden.

Nordisk Paviljong 2018 ITS World Congress.
Samferdselsminister Jon Georg Dale på Nordisk Paviljong 2018. ITS World Congress København.
Ambassadør Aud Kolberg hadde mottagelse på den norske næringlivsstanden.

På den Nordiske Paviljongen var Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket representert med presentasjoner og deltakelse. Og, en stort takk til våre partnere på den Nordiske Paviljongen som ITS Norway hadde sammen med ITS Sverige, ITS Danmark og ITS Finland.

Vår nye samferdselsminister Jon Georg Dale, var tydelig interessert og nysgjerrig på det ITS-verden har å tilby og tok seg god tid når han besøkte København sammen med den norske ambassadøren Aud Kolberg. Han deltok i to dager og hilste på alle norske deltakere og utstillere på verdenskongressen. Vi ser fram til å til å jobbe videre med statsråden og alle transportetatene.

Samferdselsminister Jon Georg Dale på ITS World Congress.
Fra venstre, Trond Hovland, Karine Skaret, Jon Georg Dale, Jenny Simonsen, Torbjørn Tråholt

Vi sitter ikke stille

Neste år er ITS World Congress i Singapore (21.10-25.10) og vi ITS Norway er i full gang med å planlegge for den neste suksessrike Nordiske paviljongen.

Her finner du flere artikler fra ITS World Congress i København Samferdsel og veier24.no.