Illustrasjon av et diplom i orange og mørkeblått likt temaet til ITS Norway, i bakgrunnen er rødlig og orange konfetti

ITS Prisen 2017 – nominer din kandidat nå!

2 minutter
15. november 2017

For 2017 ønsker juryen å legge vekt på formidling og nytenking rundt mobilitetstjenester. Kandidater som samtidig viser vilje til innovasjon og entreprenørskap vil konkurrere skarpt om prisen for 2017. Prisen deles ut på ITS Konferansen 2018 den 15. mars i Oslo.

ITS prisen for 2017 vil bli gitt til en person, et selskap eller en organisasjon som i løpet av de siste årene har bidratt til å løfte fram ITS-løsninger som verktøy for smartere, sikrere og renere transport. Det vil særlig legges vekt på at kandidaten har bidratt til alminnelig forståelse for funksjonell nytteverdi av teknologier for IKT anvendt i mobilitet, og viser det i gode løsninger.

Vinneren trenger ikke å være eller representere et medlem i ITS Norway

Prisvinneren i 2016

I 2016 ble ITS Prisen tildelt Kongsberg Gruppen for sin satsing på industriutvikling knyttet til digitalisering innen transport.

Praktiske opplysninger:

Kandidater nomineres med en kort skriftlig begrunnelse som sendes til ITS Norway ved Trond Hovland (hovland@its-norway.test), og gjerne med kopi til sekretariatet; its.norge@tekna.no (Øystein Olsen).

  • Fristen for å nominere er 1. desember.
  • Styret i ITS Norway er jury for prisen.

Prisvinneren blir varslet, men holdt hemmelig til ITS Konferansen 2018 den 15. mars i Oslo. Her vil vinneren kunngjøres og prisen overrekkes. Vinneren inviteres til å holde et foredrag i konferansen om pristemaet.

Mer informasjon om statutter og tidligere prisvinnere finner du vedlagt artikkelen.