Workshop: Droner – bruksområder og muligheter i transportsektoren

3 minutter
8. juni 2017

Bruken av droner, dvs. førerløse luftfartøyer, øker kraftig og finner stadig nye anvendelsesområder. I transportsektoren ønsker flere og flere å bruke droner for å gjøre sektoren sikrere og mer effektiv. I tillegg til at droner muliggjør nye og fleksible transporttjenester, kan droner også benyttes for overvåkning av kjøretøyer, transportoperasjoner og transportinfrastruktur.

Statens vegvesen har allerede testet bruk av droner for innhenting av måledata, inspeksjon av broer og overvåkning av skredområder. Droneteknologien er i kraftig utvikling og nye droner tilbyr stadig økende rekkevidde, operasjonstid og muligheter for nyttelast. Flertallet av dronene i dag er fjernstyrte, men det er forventet en kraftig økning i bruken av autonome droner. Denne teknologiutviklingen gir nye muligheter, men gir også nye utfordringer når det gjelder bruk og tilgang til luftrommet, sertifisering, flysikkerhet og datasikkerhet.

Utvikling av droneteknologien og etablering av innovative tjenester basert på droner er viktig for EU, både for å løse samfunnsutfordringer og for å sikre den globale konkurransekraften. Neste arbeidsprogram i Horizon 2020 (gjeldende 2018-2020) er forventet å inkludere flere relevante utlysninger innenfor tematikken. ENIT (EU-nettverk for IKT i transport) vil derfor i samarbeid med Forskningsrådet invitere norske aktører til workshop om bruk av droner i transportsektoren. Målsetningen med workshopen er både å informere om mulighetene i Horizon 2020, skape kunnskap blant norske aktører og se på mulighetene for samarbeid om konseptutvikling og utprøving i praksis.

ENIT arrangerer i samarbeid med Norges forskningsråd workshop om droner i transportsektoren.
Dato: 27 juni 2017 10:00-15:30
Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

Program

Statens vegvesen har allerede testet bruk av droner for innhenting av måledata, inspeksjon av broer og overvåkning av skredområder. Droneteknologien er i kraftig utvikling og nye droner tilbyr stadig økende rekkevidde, operasjonstid og muligheter for nyttelast. Flertallet av dronene i dag er fjernstyrte, men det er forventet en kraftig økning i bruken av autonome droner. Denne teknologiutviklingen gir nye muligheter, men gir også nye utfordringer når det gjelder bruk og tilgang til luftrommet, sertifisering, flysikkerhet og datasikkerhet.

Utvikling av droneteknologien og etablering av innovative tjenester basert på droner er viktig for EU, både for å løse samfunnsutfordringer og for å sikre den globale konkurransekraften. Neste arbeidsprogram i Horizon 2020 (gjeldende 2018-2020) er forventet å inkludere flere relevante utlysninger innenfor tematikken. ENIT (EU-nettverk for IKT i transport) vil derfor i samarbeid med Forskningsrådet invitere norske aktører til workshop om bruk av droner i transportsektoren. Målsetningen med workshopen er både å informere om mulighetene i Horizon 2020, skape kunnskap blant norske aktører og se på mulighetene for samarbeid om konseptutvikling og utprøving i praksis.

ENIT arrangerer i samarbeid med Norges forskningsråd workshop om droner i transportsektoren.
Dato: 27 juni 2017 10:00-15:30
Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

 

Mer informasjon og påmelding.