Kongsberg By&Lab som nytt medlem i ITS Norway-nettverket

2 minutter
12. desember 2023

Kongsberg By&Lab er en forening med formål om å skape en raskere vei til markedet, for teknologier og løsninger for bærekraftig og sikker transport, med utgangspunkt i lokale behov. De jobber for optimalisering gjennom innovasjon, samarbeid, tillit og praktisk gjennomføring.

Kongsberg By&Lab ønsker å være tydelig på at nye teknologier og løsninger skal utvikles innenfor bærekraftsmålene. Det skal være en delingsarena mellom myndigheter, næringsliv, FoU og brukere, for å få fram kunnskap og løsninger som bidrar til bærekraftig transport og muligheter for norsk næringsutvikling.

Per Arne Lislien
Daglig leder i Kongsberg By&Lab

Kongsberg By&Lab skal ta rollen med samskapingskompetanse på tvers av aktører og de lokale behovene som gir helhetlige bærekraftige løsninger som tas i bruk på alvor.