Lone er vår nye ansatte i ITS Norway

2 minutter
27. januar 2023

Vi er veldig stolte over å få introdusere dere til Lone-Eirin Lervåg som begynte i ITS Norway i januar. Hennes arbeidsoppgaver vil i stor grad være knyttet til EU-prosjektet MODI, hvor vi skal utvikle og demonstrere automatisert godstransport på veg.

Lone Eirin Lervåg

Lone er en svært erfaren fagperson innen ITS. Hun har i en årrekke vært engasjert i utvikling, pilotering, implementering og evaluering av ITS – både i form av automatiserte transportløsninger, C-ITS og nye mobilitetstjenester. Hun har betydelig erfaring fra gjennomføring av piloter og feltforsøk. Som prosjektleder for store forsknings- og kompetanseprosjekter, er hun vant til å jobbe med komplekse prosjekter og i tett samarbeid mellom forskning, offentlig forvaltning og næringsliv.

Jeg gleder meg veldig til å jobbe i ITS Norway. Jeg ser frem til å samarbeide med mange av våre medlemmer og et stort antall europeiske partnere. Mitt interessefelt er særlig knyttet til hvordan bruk av ny teknologi kan komme brukerne, norsk næringsliv og samfunnet til gode, sier Lone.

Lone har bakgrunn som seniorforsker og forskningsleder i SINTEF. Der har hun mer enn 20 års erfaring med forskning på ITS og hvordan teknologi kan bidra til oppfyllelse av transportpolitiske mål. Hun er utdannet sivilingeniør innen by- og transportplanlegging, og har en nyere doktorgrad i utvikling av metodikk for evaluering av ITS-tiltak.

Velkommen Lone!